RotterdamNieuwsbord.nl
  1. Krimpen aan den IJssel trots op inwoners koninklijke onderscheidingen

Krimpen aan den IJssel trots op inwoners koninklijke onderscheidingen

Rotterdam - Op vrijdag 26 april reikte burgemeester Jan Luteijn 13 koninklijke onderscheidingen uit in het raadhuis. Ter gelegenheid van Koningsdag 2024 heeft Zijne Majesteit de Koning 13 Krimpense inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheidingen reiken wij uit aan inwoners die zich voor een langere tijd op een bijzondere manier hebben ingezet als vrijwilliger. Het ontvangen van een Koninklijke Onderscheiding is een bijzondere mijlpaal Het is een publieke erkenning voor jarenlange belangeloze en vrijwillige inzet. De inwoners die deze onderscheiding ontvingen, zijn bij veel activiteiten betrokken. Allemaal belangrijke organisaties, verenigingen of kerken waar zij een lange periode een actieve rol hebben gespeeld. Meneer Piet Bogaards Sinds 1985 is hij kerkelijk betrokken bij diverse initiatieven. Als ouderling, als lid van diverse commissies en als lid van de raad van Kerken. Naast de tientallen jaren inzet voor de Ark heeft hij zich ook ingezet voor de Remonstrantse gemeente. Meneer was tevens 20 jaar lid van de Michaelstudiekring, waarvan een geruime tijd als voorzitter. Mevrouw Carla Campen De Lokale Omroep Krimpen heeft ruim 30 jaar van haar hulp mogen genieten. Ze werkte het meest recente en relevante nieuws uit voor de Kabelkrant. Als voorzitter heeft zij zeker 16 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de Maatschappij tot Nut van ´t Algemeen, departement Krimpen aan den IJssel. Ook heeft zij zich enkele jaren als burgerraadslid voor de VVD ingezet voor Krimpen en was zij lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Meneer Sid Dane Hij is al meer dan 30 jaar betrokken bij de Lokale Omroep Krimpen. Hij was programmamaker van een wekelijkse show en hielp als technische man achter de schermen. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de ontwikkeling van de website en de kabelkrant. Sid Dane is ook jarenlang staflid van de kampweken van stichting Kampwerk Krimpen aan den IJssel. Buiten de kampweek zelf gaan er gedurende het jaar tientallen uren naar de voorbereiding van de talloze activiteiten, de inkopen voor de kookstaf en de boekhouding. Mevrouw Dorien Klinkenberg-Steehouder De Harttrimgroep Krimpen kan al meer dan 40 jaar rekenen op mevrouw Klinkenberg-Steehouder. Met trainingen en activiteiten zorgt zij voor mensen met hartproblemen, mensen die recentelijk een hartoperatie hebben gehad of die een hersenbloeding hebben overleefd. Met aangepaste en persoonlijke trainingen levert zij een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van deelnemers. Ze helpt inwoners om in de maatschappij mee te blijven draaien en geeft mensen het zelfvertrouwen dat leven na hartproblemen mogelijk is. Meneer Erik De Vaal Al bijna 40 jaar is meneer de Vaal verbonden met basketbalvereniging Krimpen. Daar staat hij bekend als enthousiaste coach met passie, kennis en plezier. En dat deelt hij graag met anderen. Hij traint diverse teams en is gedurende de jaren actief geweest als bestuurslid, secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris en scheidsrechter bij thuiswedstrijden. Meneer Hans De Vin Hij heeft een jarenlange staat van dienst als diaken en ouderling. In die functie gaf hij praktische ondersteuning aan ouderen en gezinnen. Daarnaast had meneer veel aandacht voor het ouderen pastoraat van de Gereformeerde Gemeente Krimpen. Hij verrichtte diverse werkzaamheden voor de stichting Cedrah, was lid van het bestuur en lid van de raad van toezicht van de Stichting Zorgcentra. Als lid van het bestuur van de scholenvereniging was hij betrokken bij de Admiraal de Ruyterschool, Jacobus Koelmanschool en de Johannes Calvijnschool. Naast bestuurslid was meneer De Vin ook penningmeester en lid van de bouwcommissie. Hij was als secretaris verbonden aan de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Meneer Aad De Waard Oprichter, coördinator en voorzitter van Voedselbank Krimpen aan den IJssel. Tevens vrijwilligerscoördinator en contactpersoon voor leveranciers, klanten en donateurs. De voedselbank is gestart in de Rank, verhuisd naar de Fonteinkerk en heeft uiteindelijk een eigen pand gekregen aan de Jan Steenstraat waar inwoners terecht kunnen. En waren er levensmiddelen nodig die niet werden aangeleverd vanuit Voedselbank Rotterdam? Dan verkreeg hij deze via andere leveranciers. Ruim 18 jaar lang zijn inwoners in een financieel moeilijke situatie voorzien van de noodzakelijke levensmiddelen dankzij de inzet van meneer De Waard. Meneer Bram Meijers Bram Meijers is al meer dan 30 jaar als vrijwilliger betrokken bij de Verkeersregelaars Krimpen. Het grootste gedeelte van deze periode als coördinator. Hij houdt contact met opdrachtgevers, teamleden en gemeente. Hij heeft 25 jaar zitting in het bestuur van EHBO Krimpen aan den IJssel. De laatste jaren spitst hij zich toe op alles rondom reanimatie. Hij organiseert sinds 2021 de jaarlijkse reanimatiedag in sporthal de Boog. Als sportbegeleider is hij verbonden aan de Harttrimgroep waar hij hartpatiënten helpt op verantwoorde wijze te sporten. Meneer Peter Merts Peter was actief betrokken in de ouderraad van basisschool het Octaaf en regelt allerlei praktische zaken rondom optredens van de Mainport Barbershop Singers. Vanuit een tijdelijk kerkgebouw hielp meneer bij het realiseren van hoogwaardige architectonische nieuwbouw voor de katholieke gemeente. Hij is actief bestuurslid, bondsscheidsrechter en vrijwilliger voor Volleybalvereniging Krimpen - nu Volley Lek en IJssel. Voorzitter van biljartvereniging Soos Langeland, maar ook jarenlang begeleider van het Connexxion Roparun team. De betrokken sporters faciliteren is overigens niet het enige. Want als zijn minder mobiele buurman een afspraak in het ziekenhuis heeft, staat meneer Merts ook klaar om hem van vervoer te voorzien. Meneer Evert Reemst Dag en nacht staat meneer Reemst klaar voor de kerkenraad, verenigingen en leden van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland Krimpen aan den IJssel. Zijn hulp rond de Erediensten en diensten rondom overlijden of trouwen vervult hij met een betrokken inzet. Een taak die hij heeft overgenomen van zijn vader en ondertussen zo´n 25 jaar vervult. Naast zijn werkzaamheden als koster ondersteunt hij de kerkhulpverlening, de jeugdclub, de vrouwenvereniging en de zangvereniging. Mevrouw Emilie Van der Kraan-Tijssens Mevrouw bezit al 40 jaar een EHBO-diploma en is 10 jaar betrokken bij de Voedselbank. Ze verbetert de leefbaarheid van ouderen door haar kennis te delen bij de Protestants Christelijke Ouderen Bond. Dankzij haar advies en bijdragen aan het Seniorenplatform ontwikkelt zij sinds 9 jaar ook activiteiten voor ouderen. Als ambassadeur ondersteunt en begeleidt zij anderen in hun werk als mantelzorger. Met haar betrokkenheid bij het project Fijn Thuis helpt zij anderen om zo lang mogelijk gezond en gelukkig thuis te blijven wonen. Meneer Toon Van Mourik Hulpkoster en zaalbeheerder bij de Gereformeerde Gemeente Krimpen. Als kok verbonden aan Ichtus Reizen, een organisatie die reizen mogelijk maakt voor mensen met een beperking. Zowel de deelnemers als de reisleiding kunnen al jaren vertrouwen op zijn zorgvuldige voorbereiding en beleven veel plezier aan zijn kookkunsten. Mede dankzij meneer kunnen ze zorgeloos genieten van een onvergetelijke vakantie. Mevrouw Diana De Winter-Freesmeier Al 25 jaar zet mevrouw zich in als bestuurslid van de EHBO-vereniging. Zij vervult een onmisbare rol in de organisatie en diplomering van nieuwe leden. Ze is een betrouwbaar aanspreekpunt voor de leden. Dankzij haar inzet dragen de goed getrainde EHBO-ers bij aan een veilige gemeenschap en vele evenementen. Foto: John Wijntjes...

Lees het volledige artikel bij Gemeente Krimpen aan den IJssel.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Picture of Redactie rotterdamnieuwsbord.nl
Redactie rotterdamnieuwsbord.nl

Nieuws door Gemeente Krimpen aan den IJssel. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten